Det här är vi

LSH går ihop med SHMM

LSH går samman med SHMM

LSH går samman med SHMM

Den 1 juni beslutade regeringen att LSH och SHMM (Statens historiska museer & Myntkabinettet) går samman till en myndighet.

Om oss

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet bildar tillsammans en myndighet vars uppgift är att bevara och berätta om vårt kulturarv. Myndigheten ska utifrån museernas samlingar utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och därigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen. Riksdagens beslut om en nationell kulturpolitik ligger till grund för myndighetens arbete.

Myndighetens organisation »

År 1628 bestämde Gustav II Adolf att de kläder som han hade använt i fälttåg i Polen skulle bevaras uthi Rust-Cammaren till en evig åminnelse. Det lade grunden till Livrustkammaren, Sveriges äldsta museum.

Till Livrustkammaren »

Skoklosters slott är ett av världens främsta barock-museer och det största privatpalats som någonsin har byggts i Sverige. Skimrande praktföremål, triviala ting, lyx och vardag samsas i fältherren Carl Gustaf Wrangels bostad.

Till Skoklosters slott »

Hallwylska palatset är ett privatpalats från sekelskiftet 1900, mitt i hjärtat av Stockholm. Huset med sina exklusiva inredningar i olika historiska stilar innehåller en av landets största samlingar av konst, porslin och antika möbler.

Till Hallwylska museet »

Lediga tjänster

Vid myndigheten arbetar ca 60 personer vid fyra arbetsplatser. Här kan du se vilka arbeten som är lediga vid våra museer och övriga enheter.

Lediga tjänster

Sök i samlingar

Sök i museernas samlingsdatabas online. Här finns drygt 90 000 samlingsposter varav närmare 28 000 med bild.

Till databasen

 

Uppdrag

Myndighetens uppdrag är att förvalta och tillgängliggöra vårt gemensamma kulturarv. Riksdagens beslut om en nationell kulturpolitik ligger till grund för myndighetens arbete.

Vårt uppdrag

Konservering

Myndighetens konservatorer arbetar med att vårda och konservera föremålen i våra museisamlingar. De åtar sig också uppdrag externt.

Konservering