Kontakt

Kontakt

Adress
Livrustkammaren och Skoklosters slott
med Stiftelsen Hallwylska museet
Slottsbacken 3
111 30  Stockholm

Växel
08-402 30 00

Fax
08-20 73 05

E-post
registrator@lsh.se

Fakturaadress
LSH
FE 907
838 74 FRÖSÖN

OBS! Som referens måste alltid beställarens för- och efternamn anges. Fakturor utan korrekta uppgifter returneras.

Organisationsnummer: 202100-3732
VAT nr: SE202100373201
Bankgiro: 5095-1722

Allmänna epostadresser

Allmänna ärenden och förfrågningar
registrator@lsh.se

Frågor om museernas samlingar, arkiv och bibliotek
samlingar@lsh.se

Bildbeställningar
bild@lsh.se

Pressinformation
press@lsh.se

Frågor och felrapportering rörande webbplatsen
webb@lsh.se

 

 

Sök i samlingar

Sök i museernas samlings-databas online. Här finns drygt 90 000 samlingsposter varav ca 40 000 med bild.

Uppdrag

Myndighetens uppdrag är att förvalta och tillgängliggöra vårt gemensamma kulturarv. Riksdagens beslut om en nationell kulturpolitik ligger till grund för myndighetens arbete.

Länkar

Kulturdepartementet
www.regeringen.se

Kulturrådet
www.kulturradet.se

Myndigheten för kulturanalys
www.kulturanalys.se

Riksförbundet Sveriges
www.sverigesmuseer.se

Svenskt Kulturarv
www.svensktkulturarv.se

Svenska ICOM
www.icomsweden.se

Genusfrågor i museer
www.genusimuseer.se