Kontakt

Lediga tjänster

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet (LSH)

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet bildar tillsammans en myndighet vars uppgift är att förvalta och sprida kunskap om vårt kulturarv. Vår vision är att museerna ska vara attraktiva och öppna mötesplatser för alla åldrar, därför anpassar vi vår pedagogik och samarbetar med många olika aktörer.

Vi är aktiva i sociala medier och ligger långt framme med att tillgängliggöra samlingarna digitalt, som ett sätt att erbjuda möjlighet till kunskap och delaktighet. Museerna speglar framförallt kungligheternas samt de övre samhällsskiktens kulturhistoria med rika samlingar av bl a vapen, dräkt, konst och konsthantverk samt böcker. Vid myndigheten arbetar ca 70 personer.

 __________________________________________________

Just nu har LSH inga lediga tjänster.

Sök i samlingar

Sök i museernas samlings-databas online. Här finns drygt 90 000 samlingsposter varav ca 40 000 med bild.

Uppdrag

Myndighetens uppdrag är att förvalta och tillgängliggöra vårt gemensamma kulturarv. Riksdagens beslut om en nationell kulturpolitik ligger till grund för myndighetens arbete.

Länkar

Kulturdepartementet
www.regeringen.se

Kulturrådet
www.kulturradet.se

Myndigheten för kulturanalys
www.kulturanalys.se

Riksförbundet Sveriges
www.sverigesmuseer.se

Svenskt Kulturarv
www.svensktkulturarv.se

Svenska ICOM
www.icomsweden.se

Genusfrågor i museer
www.genusimuseer.se