Om myndigheten

Om myndigheten

De tre museerna Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet utgör myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet.
Varje år sammanfattas verksamhetens resultat i en årsredovisning. En god årsredovisning bygger på att man följt de krav på bokföring, finansiering m.m. som finns och att man har god ordning och reda i underlagen.
Myndighetens uppdrag är att förvalta och tillgängliggöra vårt gemensamma kulturarv. Här kan du läsa om vårt uppdrag och vad vi återrapporterar till bl a regeringen.
Ditt engagemang gör skillnad! Var med och skapa bra förutsättningar som utvecklar våra museer till intressanta kulturarenor.