Om myndigheten

Myndighetens öppettider 2016

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museets (LSH) har under 2016 följande öppettider. 

Öppet

 • Vardagar

Stängt

 • Lördagar och söndagar
 • Trettondedag jul
 • Skärtorsdagen från kl 12
 • Långfredagen
 • Annandag påsk
 • Kristi himmelfärdsdag
 • Sveriges nationaldag
 • Midsommarafton
 • 4 oktober från kl 12
 • 23 december från kl 12
 • Annandag jul

Observera att datumen avser myndigheten LSH. Museerna har separata öppettider, se respektive museums hemsida.

Sök i samlingar

Sök i museernas samlings-databas online. Här finns drygt 90 000 samlingsposter varav ca 40 000 med bild.

Uppdrag

Myndighetens uppdrag är att förvalta och tillgängliggöra vårt gemensamma kulturarv. Riksdagens beslut om en nationell kulturpolitik ligger till grund för myndighetens arbete.

Länkar

Kulturdepartementet
www.regeringen.se

Kulturrådet
www.kulturradet.se

Myndigheten för kulturanalys
www.kulturanalys.se

Riksförbundet Sveriges
www.sverigesmuseer.se

Svenskt Kulturarv
www.svensktkulturarv.se

Svenska ICOM
www.icomsweden.se

Genusfrågor i museer
www.genusimuseer.se