Om myndigheten

Stöd våra museer

Ditt engagemang gör skillnad

Var med och hjälp oss att göra våra museer ännu bättre! Livrust-kammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet är tre kulturhistoriska museer där det förflutna kopplas till samtiden och där kulturarvet ger perspektiv på dagens samhälle. Vi vill att våra museer ska vara kulturarenor och mötesplatser, där nya generationer får möjlighet att lära känna historien genom utställningar, visningar och programaktiviteter. Vi använder digitala medier för att nå ut till så många som möjligt.

Detta kan du göra

  • Bli sponsor. Till museerna generellt, eller som fadder för ett specifikt projekt. Vi kan erbjuda motprestationer i form av lokalupplåtelser, exponering på webb och i trycksaker etc. Kontakta oss för fler förslag.
  • Bli medlem i museets vänförening

Som medlem i museets vänförening kan du ta del av en rad olika aktiviteter som specialvisningar, gemensamma resor, föreläsningar och vernissager.

Bli medlem i Livrustkammarens vänförening
Bli medlem i Skoklosters slotts vänförening
Bli medlem i Hallwylska museets vänförening

Alla bidrag är betydelsefulla

Med stöd från allmänheten får vi större möjligheter att

  • förbättra bevarandet av känsliga samlingar
  • öka tillgängliggörandet av samlingarna
  • höja kunskapsnivån kring våra föremål och svensk kulturhistoria
  • utarbeta nya pedagogiska program
  • öka vårt digitala deltagande

För mer information om vad ett samarbete med museerna kan innebära, kontakta Susanne Samuelsson, marknadschef.
E-post: susanne.samuelsson@lsh.se
Telefon: 08-402 30 17

Våra sponsorer

Vi vill tacka våra sponsorer för värdefullt stöd och samarbete! Livrustkammaren och Skoklosters slott med Hallwylska museet samarbetar med Holmen och Panasonic.

Sök i samlingar

Sök i museernas samlings-databas online. Här finns drygt 90 000 samlingsposter varav ca 40 000 med bild.

Uppdrag

Myndighetens uppdrag är att förvalta och tillgängliggöra vårt gemensamma kulturarv. Riksdagens beslut om en nationell kulturpolitik ligger till grund för myndighetens arbete.

Länkar

Kulturdepartementet
www.regeringen.se

Kulturrådet
www.kulturradet.se

Myndigheten för kulturanalys
www.kulturanalys.se

Riksförbundet Sveriges
www.sverigesmuseer.se

Svenskt Kulturarv
www.svensktkulturarv.se

Svenska ICOM
www.icomsweden.se

Genusfrågor i museer
www.genusimuseer.se