Om myndigheten

Press

Angående regeringens förslag om ett samgående mellan Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet (LSH) och Statens historiska museer (SHMM) som en del av den kommande Kulturarvspropositionen.

Regeringen har idag presenterat innehållet i den Kulturarvsproposition man avser att lägga fram i riksdagen för beslut under våren 2017. Förslaget om att skapa en ny museimyndighet genom ett samgående mellan Statens historiska museer (SHMM) och Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet (LSH) ligger som en del i propositionen. Syftet med förslaget är att skapa en samlad, stark museimyndighet för att främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia.

- Jag välkomnar regeringens målsättning – att ytterligare stärka oss i våra roller som brett förankrade kunskapsinstitutioner, säger Maria Jansén, överintendent på States historiska museer. Regeringens fokus på bred samverkan, både för att säkerställa kompletterande perspektiv i publik verksamhet och kunskapsuppbyggnad är väldigt positivt. Jag är övertygad om att vi tillsammans kan bli ännu bättre och vara en viktig resurs i samhället.

På LSH och SHMM har gemensamma förberedelser inför beslutet om samgående pågått sedan en tid. Dessa fortsätter nu enligt plan.

- Vi har börjat förbereda oss på ett stundande samgående, säger Magnus Hagberg, överintendent vid Livrustkammaren och Skoklosters slott med Hallwylska museet. Jag kan med säkerhet säga att det i dessa båda myndigheter finns kompetens och kunnande som ger oss alla möjligheter att fortsätta utveckla våra verksamheter och tillsammans bli en stark museiaktör som främjar kunskapen om och intresset för Sveriges historia.

Den nya myndigheten träder i kraft den 1 januari 2018. Slutligt beslut i frågan väntas i och med att Kulturarvspropositionen hanteras i Riksdagen i vår.

Läs om förslaget på Kulturdepartementets hemsida:
http://www.regeringen.se/artiklar/2016/12/regeringen-foreslar-en-samlad-...

Här är hela Kulturarvspropositionen/Lagrådsremissen:
http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2016/12/kulturarvsp...

För mer info kontakta:
Magnus Hagberg
Tel. 08-402 30 91, e-post: magnus.hagberg@lsh.se

Maria Jansén
Tel. 08-519 55 601, e-post: maria.jansen@shmm.se


Varje museum har ett eget pressrum där du hittar du press-meddelanden, informationsmaterial och högupplösta bilder för fri publicering.

Livrustkammarens pressrum
Skoklosters slotts pressrum
Hallwylska museets pressrum

För information och frågor kring myndigheten

Maria Rosén, pressansvarig
Tel: 08 402 30 15
Mobil: 0761 28 02 15
E-post: press@lsh.se

Sök i samlingar

Sök i museernas samlings-databas online. Här finns drygt 90 000 samlingsposter varav ca 40 000 med bild.

Uppdrag

Myndighetens uppdrag är att förvalta och tillgängliggöra vårt gemensamma kulturarv. Riksdagens beslut om en nationell kulturpolitik ligger till grund för myndighetens arbete.

Länkar

Kulturdepartementet
www.regeringen.se

Kulturrådet
www.kulturradet.se

Myndigheten för kulturanalys
www.kulturanalys.se

Riksförbundet Sveriges
www.sverigesmuseer.se

Svenskt Kulturarv
www.svensktkulturarv.se

Svenska ICOM
www.icomsweden.se

Genusfrågor i museer
www.genusimuseer.se