Verksamheten

Bild på hand som torkar/konserverar ett tygstycke

Konservering och foto

Anlita vår uppdragsverksamhet! Vi är specialister på konservering av textil, fotografi, förgyllningar, metall, papper, läder.

Konserveringsuppdrag

  • Vi erbjuder:
  • Konditionsbedömningar av samlingar och upprättar långsiktiga vårdplaner
  • Undervisning och föreläsningar i förebyggande konservering, aktiv konservering, föremålsvård och föremålshantering
  • Dokumentation och föremålsfotografering

Vi har utfört konserveringsarbeten för kyrkor, museer, statliga myndigheter och kommunala verksamheter men också för många privatpersoner med privata samlingar. Hos oss kan t ex din vävda tapet tvättas, konserveras och få en ändamålsenlig montering. Åtgärder som är nödvändiga för att tapeten ska bevaras för framtida generationer.

Kontakta oss för mer information
E-post: uppdrag@lsh.se

Fotouppdrag

Är du intresserade av en bild från våra samlingar? Kontakta våra duktiga fotografer.

För mer information och prisuppgifter kontakta
bild@lsh.se

 

Sök i samlingar

Sök i museernas samlings-databas online. Här finns drygt 90 000 samlingsposter varav ca 40 000 med bild.

Uppdrag

Myndighetens uppdrag är att förvalta och tillgängliggöra vårt gemensamma kulturarv. Riksdagens beslut om en nationell kulturpolitik ligger till grund för myndighetens arbete.

Länkar

Kulturdepartementet
www.regeringen.se

Kulturrådet
www.kulturradet.se

Myndigheten för kulturanalys
www.kulturanalys.se

Riksförbundet Sveriges
www.sverigesmuseer.se

Svenskt Kulturarv
www.svensktkulturarv.se

Svenska ICOM
www.icomsweden.se

Genusfrågor i museer
www.genusimuseer.se