Verksamheten

Verksamheten

Anlita vår uppdragsverksamhet! Vi är specialister på konservering av textil, fotografi, förgyllningar, metall, papper, läder.
LSH arbetar med utgångspunkten att samarbeten främjar kunskapsutveckling. Myndighetens tre museer är alla, på olika sätt, engagerade i långsiktiga samarbeten.
Under året har vi nått slutmålet för vårt stora projekt som syftade till att skapa en gemensam databas för de tre museernas. Museerna samlingar, inklusive 28 000 bilder, finns nu tillgängliga online.
De tre museerna som ingår i myndigheten har en lång tradition av att publicera böcker, skrifter och rapporter. Våra dokumentations-, forsknings- och utvecklingsprojekt resulterar ofta i olika typer av publikationer. Vi har även gett ut flera barnböcker.