Verksamheten

Bild på konservering av stol

Bevarande

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet förvaltar ovärderliga samlingar av föremål. Livrustkammarens samlingar består främst av kungligt anknutna föremål, medan Skoklosters slott och Hallwylska museet förvaltar såväl de möbler och husgeråd som använts av ägarna som stora möbel-, måleri och antikvitetssamlingar. 

Vårt uppdrag som statlig myndighet är att på bästa sätt bevara samlingarna, så att de kan vara till nytta och nöje även för kommande generationer. Detta gör vi genom regelbundna inventeringar och tillståndsbedömningar. Vi arbetar kontinuerligt för att förvara föremålen i bästa möjliga klimat och våra konservatorer vårdar, rengör och konserverar där det behövs. 

Sök i samlingar

Sök i museernas samlings-databas online. Här finns drygt 90 000 samlingsposter varav ca 40 000 med bild.

Uppdrag

Myndighetens uppdrag är att förvalta och tillgängliggöra vårt gemensamma kulturarv. Riksdagens beslut om en nationell kulturpolitik ligger till grund för myndighetens arbete.

Länkar

Kulturdepartementet
www.regeringen.se

Kulturrådet
www.kulturradet.se

Myndigheten för kulturanalys
www.kulturanalys.se

Riksförbundet Sveriges
www.sverigesmuseer.se

Svenskt Kulturarv
www.svensktkulturarv.se

Svenska ICOM
www.icomsweden.se

Genusfrågor i museer
www.genusimuseer.se