Verksamheten

Digital tillgänglighet

Digitaliseringsstrategi

2014 beslutades om en ny digitaliseringsstrategi.  Du hittar den här »

Öppet bildarkiv

Sedan 2013 finns Livrustkammarens, Skoklosters slotts och Hallwylska museets bildarkiv på nätet. Du kan använda våra bilder hur du vill utan att göra en bildbeställning och få en faktura i brevlådan. Alla bilder får användas fritt. 2014 vann LSH guld i den nya kategorin Open Content vid American Alliance of Museums prisgala MUSE Awards. Priset gavs för myndighetens arbete med att tillgängliggöra museernas bildarkiv under öppna licenser.

Sök i Öppet bildarkivet »

Rika samlingar

I arkivet finns bilder från våra stora samlingar av vapen, rustningar och dräkter. Det finns också bilder av konst och konsthantverk och vardagsföremål från olika tider samt fotosamlingar från bland annat den Hallwylska familjens resor vid förra sekelskiftet.

Bilderna är märkta med s.k. Creative Commons-licenser som anger vad användaren får göra och vilken information som ska följa med bilden. Ungefär en fjärdedel är högupplösta jpeg-bilder, men andelen högupplöst material kommer successivt att öka.

Tillgängligt kulturarv

”Att dela och bygga vidare på de digitaliserade samlingarna av våra kulturskatter skapar möjligheter för fler att få tillgång till vårt gemensamma kulturarv, vilket jag tror kommer göra att de vårdar och värdesätter det”, säger Kristina Alexanderson, chef för Internet i skolan och en av experterna i regeringens digitaliseringskommission.

Nu kan skolelever och lärare, forskare, konstnärer, författare och allmänintresserade botanisera bland vårt fantastiska bildmaterial och söka information och inspiration. Det öppna bildarkivet blir en källa till kunskap och skaparglädje.

Bilder på Wikimedia Commons

De högupplösta bilderna har även lagts ut på Wikimedia Commons. På så sätt når vi ut till en större publik, både nationellt och internationellt. Informationen om samlingarna och bilderna hittar du också på museiportalen Kringla. Dessutom kan vem som helst använda materialet och bygga appar och andra tillämpningar via Riksantikvarieämbetets webbservice K-Samsök.
Till bilderna på Wikimedia Commons »

Med hjälp av Vinnova

Det öppna bildarkivet har gjorts möjligt genom finansiering från innovationsmyndigheten Vinnova, inom ramen för den s k Öppen data-utlysningen.

Här finns en fördjupad text om projektet "Öppet bildarkiv" och nyttan av digital tillgänglighet.

Samlingarna på Europeana

Under 2015 levererade LSH den sista leveransen till Europeana inom ramen för AthenaPlus-projektet som LSH deltagit i tillsammans med Nationalmuseum och Digisam. Sedan 2013 har löpande leveranser av data skett för ökad spridning och användning av LSH:s data internationellt. Under 2015 avslutades projektet som planerat och resultatet är att alla LSH:s databasposter nu också finns tillgängliga på Europeana. Under året utvecklade vi leveransen så att också de högupplösta bilderna går att nå via Europeana.
Till samlingarna på Europeana »

Digitala museets blogg

Här kan du följa vårt arbete:

digitalamuseetsblogg.lsh.se

Sök i samlingar

Sök i museernas samlings-databas online. Här finns drygt 90 000 samlingsposter varav ca 40 000 med bild.

Uppdrag

Myndighetens uppdrag är att förvalta och tillgängliggöra vårt gemensamma kulturarv. Riksdagens beslut om en nationell kulturpolitik ligger till grund för myndighetens arbete.

Länkar

Kulturdepartementet
www.regeringen.se

Kulturrådet
www.kulturradet.se

Myndigheten för kulturanalys
www.kulturanalys.se

Riksförbundet Sveriges
www.sverigesmuseer.se

Svenskt Kulturarv
www.svensktkulturarv.se

Svenska ICOM
www.icomsweden.se

Genusfrågor i museer
www.genusimuseer.se