Verksamheten

Lånetjänster

Utlån ur samlingarna

Samlingarna i våra tre museer – Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet – är unika och därför mycket efterfrågade till utställningar i såväl Sverige som utomlands. De senaste åren har i snitt 250 föremål lånats ut till 20-25 museer årligen.

Beslut om utlån fattas av myndighetens överintendent, efter föredragning av samlingsenhetens chef, med stöd av myndighetens Policy för utlån.
Ladda ner vår lånepolicy som PDF

Obs! På grund av flera stora nu pågående projekt kommer vi att vara restriktiva med utlån ur våra samlingar tillsvidare. Vi tar dock alla låneförfrågningar i beaktande och låntagare ombeds ansöka som vanligt, enligt instruktion nedan.

Låneansökan per brev ställs till överintendent Malin Grundberg, LSH, Slottsbacken 3, 111 30 Stockholm, och ska ha inkommit minst 8 månader före utställningens öppnande. Definitivt svar med offert kan förväntas inom 12-14 veckor.

Ansökan ska innehålla följande information:
1. utställningstitel och period för lån
2. beskrivning av utställningskoncept
3. motivering till lånet samt
4. förteckning över önskade föremål med, om möjligt, inventarienummer

Kontaktperson: registrator@lsh.se

Livrustkammarens specialbibliotek

Livrustkammarens bibliotek är ett offentligt vetenskapligt specialbibliotek som omfattar ca 40 000 volymer och ett hundratal löpande tidskrifter och årsböcker. Inriktningen avspeglar i hög grad Livrustkammarens föremålssamlingar, d v s vapen och rustningar, fäktning, jakt och falkjakt, krigshistoria och artilleri, textil, dräkt, vagnar, ridning och hästkännedom, heraldik, ordensväsen, fanor och flaggor, hovliv och ceremonihistoria.

Samtliga böcker och tidskrifter är tillgängliga för allmänheten att studera på plats i biblioteket. Biblioteket är sökbart vis LIBRIS och beviljar även fjärrlån.

Kontaktperson: Anja Kujala, registrator@lsh.se

Bildarkiv och bildförmedling

Sedan 2013 finns Livrustkammarens, Skoklosters slotts och Hallwylska museets bildarkiv på nätet. Bilderna är fria att ladda ner och använda. Bilderna är märkta med Creative Commons-licenser och information om upphovsrätt hittar du i anslutning till varje bild.

Sök i vårt öppna bildarkiv » 

E-postadress för bildförfrågningar:
bild@lsh.se

Sök i samlingar

Sök i museernas samlings-databas online. Här finns drygt 90 000 samlingsposter varav ca 40 000 med bild.

Uppdrag

Myndighetens uppdrag är att förvalta och tillgängliggöra vårt gemensamma kulturarv. Riksdagens beslut om en nationell kulturpolitik ligger till grund för myndighetens arbete.

Länkar

Kulturdepartementet
www.regeringen.se

Kulturrådet
www.kulturradet.se

Myndigheten för kulturanalys
www.kulturanalys.se

Riksförbundet Sveriges
www.sverigesmuseer.se

Svenskt Kulturarv
www.svensktkulturarv.se

Svenska ICOM
www.icomsweden.se

Genusfrågor i museer
www.genusimuseer.se