Verksamheten

Pedagogiska tjänster

LSH:s vision är att vara en självklar resurs i det livslånga lärandet. Våra erfarna museipedagoger har stor vana av att arbeta med barn, ungdomar och vuxna.

Aktivitet är ett nyckelord för oss. I myndighetens pedagogiska grundsyn utgår vi ifrån lärande som en gemensam aktivitet. Vi gör saker tillsammans och lär oss av det. Museerna erbjuder bland annat:

  • Dagliga visningar, både för bokade grupper och ströbesökare
  • Skolverksamhet för alla årskurser
  • Barnkalas
  • Riddarklubben, som är Livrustkammarens barnklubb
  • Programverksamhet som föredrag och dramatiserade visningar

En viktig pedagogisk utgångspunkt för LSH:s verksamhet är att ta hänsyn till olika lärstilar. Varje människa har sitt eget sätt att ta in, bearbeta och minnas information. Vi jobbar aktivt med lärstilar i alla våra skolprogram och utställningar.

Skoklosters slotts pedagogiska verksamhet
Hallwylska museets pedagogiska verksamhet
Livrustkammarens pedagogiska verksamhet

Sök i samlingar

Sök i museernas samlings-databas online. Här finns drygt 90 000 samlingsposter varav ca 40 000 med bild.

Uppdrag

Myndighetens uppdrag är att förvalta och tillgängliggöra vårt gemensamma kulturarv. Riksdagens beslut om en nationell kulturpolitik ligger till grund för myndighetens arbete.

Länkar

Kulturdepartementet
www.regeringen.se

Kulturrådet
www.kulturradet.se

Myndigheten för kulturanalys
www.kulturanalys.se

Riksförbundet Sveriges
www.sverigesmuseer.se

Svenskt Kulturarv
www.svensktkulturarv.se

Svenska ICOM
www.icomsweden.se

Genusfrågor i museer
www.genusimuseer.se