Verksamheten

Publikationer

De tre museerna som ingår i myndigheten har en lång tradition av att publicera böcker, skrifter och rapporter. Våra dokumentations-, forsknings- och utvecklingsprojekt resulterar ofta i olika typer av publikationer. Vi har även gett ut flera barnböcker.

Livrustkammaren

Livrustkammaren har ett stort eget bokutbud där vi med utgångspunkt från våra samlingar förmedlar kunskap kring det kungliga kulturarvet. Här hittar du bl a böcker om vapen och rustningar, dräkter, ridning och vagnar samt ceremonihistoria. Här finns också publikationer från våra egna specialutställningar och från utställningar på museer i andra länder där Livrustkammaren medverkat genom utlån av föremål.

Livrustkammarens publikationer

För publikationer som inte längre finns i tryck, vänligen kontakta Livrustkammarens bibliotek via E-post: samlingar@lsh.se.

Skoklosters slott

Skoklosterstudier är en serie publikationer som behandlar museets samlingar och kulturhistoria. Skokloster ger också ut publikationer i samband med utställningar av slottets egna föremål. 2011 utkom A Unique Polish Collection from the Skokloster Castle Library. Boken är ett resultat av ett flerårigt samarbete med Slaviska institutionen vid Stockholms universitet.

En reviderad utgåva med presentationer av museer och slott runt Östersjön är under utgivning i samarbete med nätverket The Association of Castles and Museums around the Baltic Sea. Praktverket Skoklosters slott under 350 år behandlar slottets historia och en rad intressanta personer med anknytning till Skokloster.

Skoklosters slotts publikationer

Hallwylska museet

Hallwylska museet ger regelbundet ut egna publikationer som förmedlar kunskap kring Hallwylska museets samling av konst och konsthantverk, kultur- och personhistoria. Här hittar du bl a böcker om museets konstsamling, företaget Ljusne Woxna AB som är grunden till familjens förmögenhet liksom om Wilhelmina von Hallwyl som skapade museet.

Hallwylska museets publikationer

Våra böcker i LIBRIS

LIBRIS är en nationell söktjänst med information om titlar på svenska universitets-, högskole-, forsknings- och folkbibliotek. I LIBRIS kan du se vilka bibliotek som ha våra publikationer och om de är tillgängliga via lån

BOKBESTÄLLNINGAR

Museernas publikationer finns att köpa i respektive museibutik. Du kan också göra en beställning via vårt formulär och få boken hemskickad direkt i brevlådan.