Verksamheten

Bild på Hallwylska museet

Samarbeten

LSH arbetar med utgångspunkten att samarbeten främjar kunskapsutveckling. Myndighetens tre museer är alla, på olika sätt, engagerade i långsiktiga samarbeten med universitet och högskolor, både inom och utanför landets gränser.

Samarbetena utgår från museernas samlingar, men kan ta sig olika uttryck. Som exempel kan nämnas en utvärdering av konserveringsmetoder för historiska dräkter som sker i samarbete med Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet. Vid Skoklosters slott har utforskandet av den polska boksamlingen, i samarbete med Slaviska institutionen, Stockholms universitet, Vetenskapsakademien i Krakow och universitetet i Warszawa, lett till nya insikter.

Både Hallwylska museet och Livrustkammaren samarbetar med Centrum för modevetenskap vid Stockholms universitet och arrangerar seminarier och föreläsningar.

Sök i samlingar

Sök i museernas samlings-databas online. Här finns drygt 90 000 samlingsposter varav ca 40 000 med bild.

Uppdrag

Myndighetens uppdrag är att förvalta och tillgängliggöra vårt gemensamma kulturarv. Riksdagens beslut om en nationell kulturpolitik ligger till grund för myndighetens arbete.

Länkar

Kulturdepartementet
www.regeringen.se

Kulturrådet
www.kulturradet.se

Myndigheten för kulturanalys
www.kulturanalys.se

Riksförbundet Sveriges
www.sverigesmuseer.se

Svenskt Kulturarv
www.svensktkulturarv.se

Svenska ICOM
www.icomsweden.se

Genusfrågor i museer
www.genusimuseer.se