Verksamheten

Bild på Sofia Magdalenas bröllopsklänning

Utställningar

Museerna i myndigheten har som uppdrag att tillgängliggöra sina samlingar för en så stor publik som möjligt. Vi riktar oss till många målgrupper, från barn och unga till specialintresserade av ett visst ämne eller personer med olika funktionshinder. Alla har rätt till ett livslångt lärande.

Ett sätt att tillgängliggöra och bygga upp en kunskapsbank om våra föremål, är att visa dem i utställningar. Våra tre museer producerar sammanlagt ett tiotal utställningar per år. Vissa av dem är egna produktioner, men många kommer till i samarbete med andra aktörer, t ex svenska och internationella museer, konstnärer och designers. 

Sök i samlingar

Sök i museernas samlings-databas online. Här finns drygt 90 000 samlingsposter varav ca 40 000 med bild.

Uppdrag

Myndighetens uppdrag är att förvalta och tillgängliggöra vårt gemensamma kulturarv. Riksdagens beslut om en nationell kulturpolitik ligger till grund för myndighetens arbete.

Länkar

Kulturdepartementet
www.regeringen.se

Kulturrådet
www.kulturradet.se

Myndigheten för kulturanalys
www.kulturanalys.se

Riksförbundet Sveriges
www.sverigesmuseer.se

Svenskt Kulturarv
www.svensktkulturarv.se

Svenska ICOM
www.icomsweden.se

Genusfrågor i museer
www.genusimuseer.se